Search
Close this search box.
horus_1a
Wij zijn lid van Horus

Ons Werk

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Sinds de wetswijziging in 2014 is het hebben van problematische schulden eveneens een reden om Bewindvoering te mogen aanvragen.

Bewindvoering moet worden aangevraagd bij de Rechtbank middels enkele standaard formulieren. Dat is een heel papierwerk, maar gelukkig nemen wij de aanvraag geheel voor je uit handen. We voeren minimaal 2 gesprekken met je waarin we oor hebben naar jouw verhaal en waarin we de benodigde formulieren voor jou in orde maken.

Alles wat te maken heeft met geld valt onder het werk van de bewindvoerder. Als je het dus zelf even niet kan, word je tijdens het bewind geheel ontzorgt met je financiën. Je bewindvoerder neemt bijvoorbeeld de volgende taken voor je waar:

Aanvragen van Toeslagen bij de belastingdienst, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

Aanvragen van tegemoetkomingen bij de gemeente, zoals kwijtscheldingen, energietoeslag en minimabeleid.

Het in kaart brengen van je inkomsten en uitgaven. In een duidelijk overzicht, ook wel budgetplan genoemd.

Het in kaart brengen van je schulden. In een duidelijk overzicht, ook wel schuldenoverzicht genoemd.

Het doen van belastingaangifte.

Het aanvragen van een WA- en een inboedelverzekering. Naar wens vragen wij ook andere verzekeringen voor je aan, zoals autoverzekering, uitvaartverzekering en reisverzekering.

Contact onderhouden met je schuldeisers en daar waar nodig en mogelijk enkele betalingsregelingen treffen.

En uiteraard begeleiden we je ook naar het traject van de schuldhulpverlening, zodat je uitzicht hebt op een schuldenvrije toekomst. We wijzen je de weg naar de juiste instanties, zorgen voor het benodigde papierwerk en onderhouden nauw contact met de schuldhulpverlenende instantie, zodat je dat niet zelf hoeft te doen.

En heel belangrijk: ons werk wordt gecontroleerd door de Rechtbank en daarom moeten we ook regelmatig verslagen inleveren bij de Rechtbank, zoals de boedelbeschrijving, Rekening en Verantwoording en Evaluatieverslagen. Deze verslagen worden eerst met jou besproken en daarna ter controle ingediend bij de Rechtbank.