Search
Close this search box.
horus_1a
Wij zijn lid van Horus

Privacyverklaring

In deze verklaring kun je lezen welke gegevens wij verzamelen en waarom. Ook kun je lezen welke rechten je in dezen hebt en hoe je die rechten kunt uitoefenen.

De gegevensverwerker

De gegevensverwerker is Bureau SchuldEnBewind (eenmanszaak), gevestigd aan de Jan Campertstraat 7 in (6416 SG) Heerlen. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens op onze website. De contactpersoon is Roy Koster.

Welke gegevens wij verwerken

Wij verwerken gegevens van onze cliënten en, indien van toepassing, de begeleidende instanties en zijn/haar gemachtigde. Daarnaast verwerken wij gegevens van onze ketenpartners en leveranciers.

Het gaat hierbij om deze gegevens:

 

Bij cliënten, diens partner / levensgezel en de kinderen daarvan

 • Achternaam, voornamen en roepnaam
 • Aanhef en/ of geslacht
 • Nationaliteit
 • Land van Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Woonsituatie
 • Gegevens omtrent huwelijk of andere samenlevingsvorm en/of scheiding
 • Adresgegevens (zowel huidige als voorgaande adressen)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboorteplaats en geboortedatum
 • Bankrekeningnummer IBAN
 • BSN
 • Legitimatiebewijs
 • Alle informatie over de casus die je ons hebt verstrekt

 

Bij de begeleidende instanties en leveranciers

 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsvorm
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Achternaam en roepnaam
 • Aanhef en/ of geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer IBAN
 • BTW nummer indien noodzakelijk

 

Bij de gemachtigde

 • Achternaam en voorletters/voornaam
 • Aanhef en/of geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers: algemeen en rechtstreeks
 • E-mailadres: algemeen en rechtstreeks
 • Bankrekeningnummer IBAN

Waarom wij deze gegevens verwerken

De gegevens, die wij verwerken, zijn noodzakelijk om de wettelijke taak van Bewindvoering of de overeenkomst van de Budgetbeheer uit te voeren. Daarnaast kan het gaan om een wettelijke verplichting of het behartigen van de belangen van onze cliënten (het zogenaamde gerechtvaardigd belang). Om die reden hoef je ook geen toestemming te geven voor het verwerken van je gegevens: het betreft in de AVG genoemde rechtvaardigingsgronden.

Wat wij doen met de gegevens

Het gaat het primair om de behartiging van de vermogensrechtelijke belangen van onze cliënten / rechthebbenden. Wij leggen een digitaal dossier aan en noteren hierin alle handelingen per casus. Uiteraard gebruiken we de gegevens ook om onze cliënten een factuur te kunnen sturen en houden ons daarbij aan alle, door de overheid, zoals de fiscus, opgelegde regels. Dit laatste geldt uiteraard ook voor de gegevens die wij verwerken van onze leveranciers en het verwerken van hun facturen aan ons.

Wij zullen nooit zomaar uw gegevens delen met anderen, laat staan deze verkopen aan derden. Toch kan het zijn dat wij uw gegevens moeten verstrekken aan anderen. Denk hierbij aan het verstrekken van gegevens aan een deurwaarder en de rechtbank wanneer wij voor onze cliënten een rechtszaak starten. Of gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn om gegevens kenbaar te maken, zoals een belastingcontrole. In alle gevallen dat we uw gegevens moeten delen, zullen we alleen die gegevens delen die strikt noodzakelijk zijn.

Als bewaartermijn hanteren wij de wettelijke termijn van 7 jaar na het uitvoeren van de laatste handeling in het (laatste) dossier. Daarna worden uw gegevens vernietigd.

Overigens zorgen wij ervoor dat de gegevens van onze cliënten etc. goed zijn beveiligd. De website is versleuteld en voor toegang tot de gegevens heb je een naam en wachtwoord nodig. Ook wordt er nog gecontroleerd of degene die inlogt ook wel toegang mag krijgen tot een bepaald dossier. Met onze webhost hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten zodat je ook via die weg verzekerd bent van een correcte gegevensverwerking.

Ondanks al onze inspanningen om je gegevens te beveiligen, kan nooit worden uitgesloten dat kwaadwillenden op illegale wijze aan deze gegevens komen. Zodra wij een zulke inbreuk ontdekken, lichten wij de betrokkenen in en maken wij een melding en/of doen wij aangifte bij de autoriteiten.

Je rechten

De AVG kent je een aantal rechten toe. Zo heb je het recht om je gegevens in te zien, over te kunnen dragen, te (laten) corrigeren en geheel te (laten) verwijderen. Ook mag je altijd een eerder gegeven toestemming intrekken. De laatste twee (verwijderen en toestemming intrekken) kan alleen wanneer je voor de verwerking van gegevens toestemming hebt gegeven. In ons geval hebben wij je toestemming niet nodig, zoals hierboven uitgelegd, en kun je ons dus ook niet vragen om je gegevens te verwijderen.

Klachten

Wanneer je vragen hebt over je gegevensverwerking, kun je via de hierboven genoemde gegevens contact met ons opnemen. We doen ons best om je vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Is ons antwoord niet bevredigend, geef dit dan aan, dan kunnen we aan een oplossing werken. Komen we er niet uit, dan kun je altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Deze verklaring is opgesteld naar de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG. Wij houden ons het recht voor om deze verklaring, indien nodig, aan te passen.